Elektronikus eljárás a civil szervezetek nyilvántartási ügyeiben

2015. január 22. | Aktuális

2015. január 1. napjától a civil nyilvántartási eljárásokban nem csak lehetőség, hanem egyes szervezetekre nézve kötelező is a kérelmek elektronikus úton való előterjesztése. A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdése szerint 2015. január 1-jét követően a civil szervezetek nyilvántartási eljárásai során a magánnyugdíjpénztár, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a hitelintézetek önkéntes betétbiztosítási, illetve intézményvédelmi alapja, a köztestület, a kölcsönös biztosító egyesület, a hegyközség, a párt, az országos sportági szakszövetség és a szövetség a beadványokat kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.

Ezen túlmenően 2015. január 1-jét követően kizárólag elektronikus úton adható be a kérelem, ha a kérelmező jogi képviselővel jár el, ha a kérelmező az egyszerűsített nyilvántartásba vételi (változásbejegyzési) eljárás lefolytatását kéri, ha egy szervezet a közhasznú szervezetté minősítés iránti kérelmet terjeszt elő, továbbá a már közhasznú szervezetek is beadványaikat ezen időpontot követően kizárólag elektronikus úton terjeszthetik elő. Amennyiben a kérelmező nem kötelezett az elektronikus útra, kérelmét választása szerint elektronikus úton is beadhatja.

Az elektronikus út azt jelenti, hogy a kérelmező a beadványát elektronikusan az ún. Ügyfélkapun keresztül nyújtja be a bíróságon. Az Ügyfélkapu használatához személyes ügyfélkapus azonosítóra van szükség. Ügyfélkapus regisztrációt kizárólag természetes személy kezdeményezhet. A regisztrációs eljárás bármelyik okmányirodában, kormányhivatali ügyfélszolgálati irodában, adóhatóság ügyfélszolgálatán vagy külképviseleten kezdeményezhető. Az Ügyfélkapu a www.magyarorszag.hu Kormányzati Portálon az ügyfelkapu.magyarorszag.hu oldalon érhető el.

Jelentős változás, hogy 2015. január 1. napját követően már nem az eddig megszokott kérelem-formanyomtatványon, hanem ÁNYK űrlapon kell a kérelmeket előterjeszteni, akár elektronikusan akár papír alapon.

Amennyiben a kérelmező elektronikus útra kötelezett vagy az elektronikus utat választja, akkor számítógépén telepítenie kell az általános nyomtatványkitöltő programot és arra le kell töltenie a „jar” kiterjesztésű civil eljárásokban alkalmazandó ÁNYK űrlapokat. Az ÁNYK űrlapok-hoz elektronikus út esetén kizárólag „pdf” formátumú mellékletek csatolhatóak.

Ha a kérelmező nem kötelezett az elektronikus útra, kérelmét továbbra is beadhatja papír alapon is, de 2015. január 1-jét követően már kizárólag ÁNYK űrlap formátumban.

Az elektronikus eljárásban alkalmazandó „jar” kiterjesztetésű és a papír alapú eljárásban használandó „pdf” formátumú ÁNYK űrlapok letölthetőek a www.birosag.hu oldal civil szervezetek menüpontjából. Ugyanitt bővebb tájékoztatás, útmutató is olvasható a kérelmek benyújtásának folyamatáról és az egyes ÁNYK űrlapok kitöltéséről.

Scroll to top