Jó hatással lehet a jóga az SM betegekre

2015. augusztus 9. | Kiemelt, Tudomány

A sclerosis multiplexes betegek számára kidolgozott speciális jógaprogram javíthatja a járást és az egyensúly-érzékelést, enyhítheti a fáradtságot és a gyulladást is mérsékelheti, legalábbis egy Amerikában tartott szakmai konferencián elhangzott előadás szerint

Fontos előrebocsátani, hogy messzemenő következtetéseket nem lehet levonni a közzétett adatokból, mert abba kevés beteget vontak be.

A vizsgálatba 15 nőbeteget vontak be (életkor: 34–64 év; átlag: 53,6 év), akik mindegyike közel másfél évtizede élt együtt a betegséggel, és a vizsgálat idején középsúlyos mozgáskorlátozottsággal küzdött. A nyolchetes jógaprogramot egy jógaoktatókból, egészségügyi szakemberekből, kutatókból és betegekből álló szakértői csoport dolgozta ki úgy, hogy pontosan megfeleljen a vizsgálatban részt vevő SM betegek szükségleteinek. A program többféle jógastílust ötvözött, és a számos jógapozíció mellett légzőgyakorlatokból, meditációs és relaxációs feladatokból tevődött össze. A kutatók a jógaprogram alkalmazhatóságát mérték fel, valamint a betegek mozgásképességére és általános állapotára gyakorolt hatásokat vizsgálták. A vizsgálati alanyok heti két 90 perces jógaórán vettek részt, és lehetőség szerint otthon is végezték az elsajátított gyakorlatokat. Állapotfelmérés a vizsgálat kezdetén, a jógaprogram lezárulása után (9. hét), majd 8 héttel azt követően (16. hét) történt.

Egy kivételével minden résztvevő teljesítette a nyolchetes jógaprogramot (a kilépő beteg súlyos szívbetegség miatt azonnali műtétre szorult). A fizikai állapotot, a kognitív működést és az életminőséget mérő tesztek a jógaprogram befejezése után egyaránt javulást tükröztek. Nőtt a betegek járási sebessége, javult a felső végtagok funkcionális használhatósága és enyhült az általános fáradtságérzés. Az állapotjavulás tartósan fennmaradt: a kezdeti értékekhez viszonyított változás a 16. heti állapotfelmérés idején is szembetűnő volt. Kiemelt említést érdemel a betegek egyensúly-érzékelésének javulása, ami a járás és általánosságban az életminőség szempontjából is nagy jelentőségű. A kutatók szerint a kedvező hatások részben magának a fizikai aktivitásnak, részben a meditációs elemeknek tulajdoníthatók, de a betegtársakkal közösen végzett tevékenység pszichés jelentősége sem elhanyagolható.

– Bár a kis betegszámból és a kontrollcsoport hiányából adódóan maguk a kutatók is óvatosságra intenek az eredmények értékelésekor, tapasztalataik megerősítik, hogy a fizikai aktivitás javítja az SM betegek állapotát. Fontos, hogy a neurológus kollégák is javasolják a testmozgást betegeiknek, és a választott mozgásforma mindig a beteg állapotához igazodó legyen – hangsúlyozza dr. Evan T. Cohen, a vizsgálatot vezető fizikoterapeuta. Az irodalomban zömmel csak eseti közléseket találunk e témakörben, klinikai kutatást alig végeztek. Dr. Cohen és munkacsoportja a jövőben kiterjesztve, s kontrollcsoport alkalmazásával tervezik megerősíteni eddigi eredményeiket, amelyeket magyar nyelven az Orvostovábbképző Szemle Online tett közzé.

Az MSMBA a rehabilitációt elősegítendő egy konduktív mozgásfejlesztő tornát megtanító filmet tett közzé, amely ide kattintva elérhető.

Scroll to top