Megtudhatja a civil szervezet, kik ajánlottak fel számára 1%-ot

2016. szeptember 27. | Aktuális

2015-től az adózó a rendelkező nyilatkozaton rendelkezhet úgy, hogy nevét és postai, illetve elektronikus levelezési címét a kedvezményezett szervezettel közöljék. Az erre irányuló kérelmet elektronikus úton szeptember 30-áig lehet benyújtani.

Az adóhatóság a fenti határidőt követő 30 napon belül egy alkalommal elektronikus úton tájékoztatja a kérelmezőt a kérelemmel érintett évben a kedvezményezett javára rendelkezett magánszemélyek név- és címadatairól.

Az adatszolgáltatás a kérelmező ügyfélkapus tárhelyére kerül kihelyezésre egymást követő két alkalommal 5-5 napra. A második kihelyezésre csak abban az esetben kerül sor, ha az első kihelyezés alkalmával az adatszolgáltatást a kérelmező nem nyitja meg. Amennyiben a kérelmező sem az első, sem a második alkalommal nem nyitja meg a kihelyezett dokumentumot, az adatszolgáltatás abban az esetben is teljesítettnek minősül.

Miután a NAV-tól kikérte és megkapta az ehhez hozzájárulók adatait, a kedvezményezett felveheti velük a kapcsolatot, megköszönheti az 1%-ot és beszámolhat annak felhasználásáról.

Amint a nonprofit.hu portál összefoglalójából kiderül, a kedvezményezett az ily módon rendelkezésre álló adatokat kizárólag a közhasznú tevékenységével kapcsolatban a magánszeméllyel történő kapcsolatfelvételre, tájékoztatás nyújtására használhatja fel, és az adatokat kizárólag az adatszolgáltatást követő 5 évig kezelheti.

További értékes információhoz juthat a szervezet, ha az adóhatóságtól egyedi tájékoztatást kér a javára szóló érvényes és érvénytelen, valamint az el nem bírált nyilatkozatok számáról, régiónkénti megoszlásáról, továbbá az érvénytelen nyilatkozatok érvénytelenségének okairól és azok arányáról.

A kérelemhez szükséges elektronikus űrlap innen tölthető le, hozzá a kitöltési útmutató pedig innen.

Scroll to top