Önkéntes segítőszolgálat Békés megyében

Önkéntes hálózatot szerveznek az SM betegeknek

2013. december 6. | Aktuális

Pályázati forrásból és támogatói segítséggel szervez önkéntes otthoni támogatói hálózatot a Magyar Sclerosis Multiplexes Betegekért Alapítvány (MSMBA) 5 megyében az SM betegek mindennapjainak könnyebbé tételére.

Önkéntes segítőszolgálat Békés megyében

Az ország 5 megyéjében – Békésben, Bács-Kiskunban, Borsod-Abaúj-Zemplénben, Szabolcs-Szatmár-Beregben és Győr-Moson Sopronban – szervez önkéntes segítő hálózatot az MSMBA. A kezdeményezésnek korábban – Budapesten és Békés megyében – már volt előzménye (az erről készült zenés videó itt megtekinthető), a mostani program részben az akkori tapasztalatokra épül, de a kezdeményezés most kibővített formában valósulhat meg.

Amint Nadabánné Benyik Éva, az MSMBA ügyvezető titkára arról beszámolt, a projekt célja az SM betegeket segítő szervezetek összefogásával egy olyan komplex oktatóanyag kidolgozása, s az ismereteknek egy konferenciasorozaton való átadása, amely hosszabb távon egy jól működő, egész országot felölelő önkéntes segítőhálózat létrehozását, működtetését célozza. Mindemellett kiemelt cél a különböző társadalmi csoportok összekapcsolódása, az SM betegséggel összefüggő közgondolkodás megváltoztatása, a betegek elszigetelődésének, a szegregációnak a visszaszorítása.

Nadabánné Benyik Éva– A projekt közvetlen célcsoportját a programba bekapcsolódó 5 megyei SM egyesület vezetői, dolgozói, az önkéntesek, illetve az érintett megyében élő SM betegek alkotják. A közvetett csoportba tartoznak a betegek hozzátartozói, tágabb környezetük, illetve a programról értesülők. A program komplexitásának köszönhetően hosszabb távon is fenntartható, folyamatosan bővülő rendszer jöhet létre, amely által erősödik a társadalmi aktivitás és a partnerség is, fejlődnek az alapvető jóléti szolgáltatások, továbbá az emberek szemléletmódja is pozitív irányba változhat – fogalmaz Nadabánné Benyik Éva.

A kezdeményezés létjogosultságát igazolja, hogy általános a probléma, amely sajnos minden SM beteg családjában felmerül: a beteg gondozása, társadalmi visszailleszkedésének nehézségei. Ezek a feladatok minden esetben a családtagokra maradnak, akik megfelelő hozzáértés hiányában sokszor nem tudják a megfelelő módon segíteni, megkönnyíteni a beteg mindennapjait. A betegséggel küzdők több mint 60 százalékának szüksége van valamilyen otthoni segítségre, ami a legtöbb esetben a családtagokra hárul. Az érintettek kevesebb mint 20 százaléka tud fizetett segítséget igénybe venni és kevesebb mint 10 százalékának van arra lehetősége, hogy házi szakápolót alkalmazzon.

MSMBAAz MSMBA programja révén az önkéntesek bevonásával, megfelelő képzésükkel és az önkéntes munka szakmai koordinálásával alacsony költségek mellett hosszútávon megoldható, hogy az SM-es betegek élethelyzete, életminősége javuljon. A program egyrészt közvetlen segítséget nyújt a sorstársaknak, másrészt közvetetten segít abban, hogy a hozzátartozók részbeni tehermentesítésével jobban eleget tudjanak tenni munkahelyi kötelezettségeiknek, ezáltal a család egzisztenciája stabilabb maradhasson.

A praktikus segítségnyújtás mellett a program pozitív hozadékához tartozik, hogy az önkéntesek bevonása a társadalmi szemléletformálást, a civil szervezetek hatékony együttműködését is szolgálja, a bevont résztvevők értékrendszerében is pozitív változás érhető el. A szervezetek vezetői belső tájékoztatás, formális és informális képzés segítségével továbbadják a hasznos információkat, s megyénként önálló hálózatot hoznak létre.

Mivel több réteget felölel a projekt, a program a helyi közösségekben meglévő, de eddig ki nem használt potenciálra épül, az eredmények a helyi erőforrások, valamint a közvetlen célcsoportok bevonásával érhetők el. A tervezett konferencia és az oktatóanyagok a szakmai tudnivalókon túl kitérnek a hátrányos helyzetű csoportokat érintő kérdésekre (úgy mint tolerancia, megértés, emberi jogok védelme, megkülönböztetés és társadalmi kirekesztés elleni fellépés). A szervezetvezetőkön, önkénteseken keresztül a közvetett célcsoport is bevonásra kerül.

– A segítőszolgálatra való magas igény, az elszántság és a program hatékonyságának köszönhetően terveink szerint a projektidőszakon túl is fennmarad, sőt bővül a hálózat. A program elindításával szeretnénk felhívni a társadalom figyelmét erre a betegcsoportra és az önkéntes segítőhálózat felállításával valós segítséget nyújtani az SM betegeknek elsősorban otthonukban, ezzel kiegészítve az egészségügyi és a szociális téren dolgozó szakemberek munkáját. Ugyanakkor szeretnénk ráirányítani a figyelmet az önzetlen segítségnyújtás fontosságára és hasznára a társadalom és az egyén számára is. Ennek érdekében a megyei SM egyesületek részére a modell alapján dolgozzuk ki azt az útmutató, oktató anyagot, amely alapján felállítható és működtethető az önkéntes segítőhálózat. A szakmai anyag megfelelő adaptációjának érdekében két továbbképző konferenciát is rendezünk a résztvevő szervezetek számára – vázolja a program részleteit Nadabánné Benyik Éva.

A programban résztvevő megyei szervezetek (a névre kattintva olvasható az elérhetőségük):
Békés Megyei SM-es Emberek Közhasznú szervezete
Bács-Kiskun megyei SMaragd SM Egyesület
Győr-Moson Sopron megyei SMesély Egyesület
Észak-Magyarországi SM Egyesület
Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei SM Egyesület

A program a „Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek működési és szakmai programjainak támogatása 2013 (kód: 41321/12)” projekt keretében valósul meg. A pályázat címe: „Önkéntes segítő hálózat kiépítése és működtetése Magyarországon SM betegek és családjaik esélyegyenlősége és életminősége javítása érdekében”. A pályázatot a kiíró szervezet 4.728.757 forinttal támogatja. A pályázatot az MSMBA a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (FSZK) – Hazai Támogatások Programirodájához nyújtotta be.

Scroll to top