Országos fotópályázat az SM-ről: van támasz?

2019. május 27. | Kiemelt

Országos fotópályázatot hirdet a Magyar Sclerosis Multiplexes Betegekért Alapítvány. A cél a fotók révén az SM betegek nézőpontjából bemutatni, hogy mit jelent a mindennapokban a sclerosis multiplex betegséggel élni.

A pályázati kiírás letöltése PDF formátumban

A sclerosis multiplex a fiatalkorban jelentkező leggyakoribb, gyógyíthatatlan neurológiai betegség. Ezerarcú kórnak hívják, mert tünetei attól függően változnak, hogy az agynak és a gerincvelőnek melyik részei, milyen mértékben és ütemben károsodnak. Az SM betegek egy részét gyors leépülés fenyegeti, mások nehézségekkel ugyan, ám évtizedeken át együtt élhetnek a betegséggel. Mindezt a Magyar Sclerosis Multiplexes Betegekért Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) szeretné képekben is megjeleníteni a társadalom felé, ezért – a Roche (Magyarország) Kft. támogatásával – fotópályázatot hirdet.

Pályázók köre
Sclerosis multiplexes betegek, illetve bárki, aki sclerosis multiplexes betegekről, az SM betegséghez köthető élethelyzetről készít fotókat. Egy pályázó 1-6 fotót küldhet be. Nevezési díj nincs.

Díjazás
A pályázat pénzdíjas. Az Alapítvány 400.000 Ft pénzjutalmat oszt el a díjazottak között. A díjazottakat felkért zsűri választja ki, valamint Facebook szavazás alapján közönségdíj is lesz. Mivel a pályázat célkitűzése, hogy az SM közösségeket is mozgósítsa, a fotók létrejöttét segítő, legaktívabban toborzó helyi SM klub vagy egyesület munkáját 50.000 Ft szabadon felhasználható támogatással ismeri el az Alapítvány.

A képek témái

  • Mit vett el az SM betegség?
  • Mit adott az SM betegség?
  • Mi vagy ki ad támaszt, reményt, erőt a mindennapokban?
  • Hogyan lehet együtt élni az SM betegséggel?

A képeken keresztül bemutatható a családtagok, orvosok, segítők, önkéntesek, civil közösségek szerepe – vagy megjeleníthető a támasznélküliség az SM betegek és családtagjaik szemszögéből. Cél a fotókon keresztül minél több nézőpontból rávilágítani az SM betegségre és bemutatni a betegeket, közösségeiket vagy érzékeltetni magányosságukat, elszigetelődésüket. Az Alapítvány célja, hogy az SM betegségnek a betegek, a családok, a közösségek életére gyakorolt hatása minél szélesebb körben ismertté váljon. A fotópályázat lehetőséget teremt a betegek SM-mel összefüggő jellegzetes problémáinak, erőt adó örömeinek, mindennapi élethelyzeteinek bemutatására is.

Technikai feltételek
A felvételek digitális JPG formátumban adhatók le. A fotók rövidebbik oldala legalább 2000 pixel felbontású legyen, ám minél nagyobb a fotó felbontása, annál szélesebb körű felhasználhatóságot tesz lehetővé.

Pályázatok beküldése
Pályázni 2019. július 15-ig lehet az Alapítvány honlapján található űrlapon keresztül a www.msmba.hu/fotopalyazat-2019 címen.

Eredményhirdetés
Ünnepélyes díjátadó 2019. szeptember 7-én Gyulán, az Országos SM Napon.

Közzététel
A képek közönségszavazásra az Alapítvány Facebook albumába kerülnek. A zsűri által kiválasztott képekből fotókiállítás nyílik 2019. szeptemberben Gyulán az Országos SM Napon, majd a képek vándorkiállítás keretében hazai és külföldi kiállítóhelyekre kerülhetnek. A fotók interneten és a sajtó számára, valamint különféle kiadványokban is elérhetővé válnak. A pályázók a fotók beküldésével, tehát a pályázatra való nevezéssel a díjazástól függetlenül területi, időbeli és technológiai korlátozás nélküli felhasználási jogot adnak az Alapítványnak.

Adatkezelés
A pályázó személyes adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy azokat az Alapítvány a fotópályázat lebonyolításához szükséges mértékig és ideig kezelje. A név, az e-mail cím és a telefonszám megadására a kapcsolattartás miatt van szükség. A lakcím és születési idő megadása azért szükséges, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a fotók tartalmáért és jogszerűségéért felelősséget vállaló pályázó személye. Az Alapítvány – jogszabályi kötelezettségeit leszámítva – a pályázathoz megadott személyes adatokat nem adja ki harmadik személynek. A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy nevét, mint pályázót, illetve mint esetleges díjazottat az Alapítvány közzétegye, illetve a beküldött fotó közzétételekor a fotó mellett szerepeltesse. Mivel a képmás is személyes adat, a pályázó felelőssége, hogy a fotókon szereplők hozzájárulásukat adják a fotók elkészültéhez és közzétételéhez, a korlátlan felhasználási jog Alapítvány javára történő megadásához.

Adatvédelmi, személyiségi és szerzői jogi kérdések
1. A pályázatot benyújtó személy a kizárólagosan felelős azért, hogy az általa pályázati nevezésként beküldött fotók megfelelnek a kiírás tartalmi követelményeinek, valamint nem sértenek személyiségi, szerzői és adatvédelmi jogokat. Az Alapítvány semmilyen felelősséget nem vállal a benyújtott fotók tartalmáért.
2. A pályázatot benyújtó személy a felelős azért, hogy a pályázatra általa benevezett fotókon felismerhető módon látható emberek – kiskorúak esetén a törvényes képviselő(k) – hozzájárulásukat adták a fotók elkészüléséhez és közzétételéhez.
3. A pályázó a pályázaton való elindulással, a képek beküldésével nyilatkozik arról, hogy jogosult a fotók felhasználására, a felhasználási jognak az Alapítvány számára történő megadására. A pályázó szavatolja, hogy a fotók Alapítvány általi felhasználása nem sérti harmadik fél jogait.
4. A pályázó a pályázaton való elindulással, a képek beküldésével nyilatkozik arról, hogy a fotó készítője a beküldött képek vonatkozásában területi és időbeli korlát nélküli, korlátlan felhasználási jogot ad az Alapítványnak.
5. A pályázó a pályázaton való elindulással, a képek beküldésével nyilatkozik arról, hogy az Alapítvány – a fotópályázat eredményétől, a pályázó díjazásától függetlenül – anyagi vagy más jellegű kötelezettség nélkül, területi és időbeli korlátozás nélkül felhasználhatja a fotókat. A felhasználási jog vonatkozik a többi között interneten, sajtóban, televízióban, rendezvényeken, kiadványokban, videók részeként való közzétételre, illetve arra, hogy az Alapítvány is korlátlan felhasználási jogot engedhet harmadik félnek, például partnerszervezeteknek, támogatóknak. Az Alapítvány a beküldött fotókkal összefüggésben személyiségi, adatvédelmi vagy szerzői jogi jogvitákban semmilyen felelősséget nem vállal.

További információk
B. Papp László programmenedzser: (06-30) 261-8789
fotopalyazat@msmba.hu

Szántai Anita
elnök
Magyar Sclerosis Multiplexes Betegekért Alapítvány

Budapest, 2019. május 27.

Scroll to top